Posts

Paano Mag-apply ng Visa Telecommute!

IMPORTANT: 1. We will only entertain calls who already had deposit downpayment for processing fee of P5,000 (five thousand pesos for visa processing fee deductible from whole package) sa BPI savings account: 1489-0593-86 (J. Cruz) sa anumang BPI branch. Ano ang Telecommute? Ang ibig sabihin ng telecommute ay paraan ng pakikipag-ugnayan at paggawa na hindi na kailangang magbiyahe o puntahan pa ang opisina/taong kausap! 2. Kuhaan ng picture ang mga hawak mo nang documento tulad ng passport birth certificate bank certificate NBI clearance Invitation (kung meron) mula sa ka-pamilya o kaibigan na iyong pupuntahan sa ibang bansa deposit slip  additional info (nasa baba) 3. I-email ang mga ito sa bituen.org@gmail.com 4. Itawag sa 02-9941372 ang inyong mga detalye at kabayaran. Alamin ang agarang evaluation sa inyong mga detalye at kung kayo ay pwede nang mag-full payment (balance of P5,000-P7,000) para pumila sa Visa Processing Center. 5. Kung kinakailangan mo ng person

Lowest Cost Visa Processing!

Ito ang tunay na serbisyo-publiko para sa Pinoy! 1. Mababang bayad sa pag-pa-proseso ng inyong visa sa iba't-ibang bansa 2. Volunteership sa European / Schengen countries 3. Madaling pagbabayad! 4. Pwedeng by phone at email lamang ang pag-submit, at pagpa-follow-up. 5. Personal na assistance pagpunta sa Visa processing center! Tawag na sa 02-9951372!